Vaillant

Sklep medyczny – internetowy serwis dla każdego

Kompleksowe czynności notarialne w Kielcach
Specjalistyczne usługi notarialne w Kielcach oferuje interesantom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Podejmowane deklaracje przyjmują postać dokumentu urzędowego. Do usług, jakie wykonywane są w miejscu jakim jest notariusznotariusz koszalin zaliczają się: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, usługi powiązane z organizowaniem sukcesyjnym biznesem osoby fizycznej, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, wykonywanie protestów weksli a także czeków, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, składanie wniosków o wpisanie do księgi wieczystej razem z papierami stanowiącymi bazę dla wpisania w księdze wieczystej, a także sporządzanie usług związanych z odrębnymi przepisami prawnymi. Wykwalifikowany notariusz może także przyjmować na przechowanie zasoby finansowe, papiery giełdowe, dokumenty, lub dane na informatycznym nośniku danych. Jest o tym mowa w regulacjach o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne. Na stronie internetowej kancelarii można dowiedzieć się, jakiego typu dokumenty należy przynosić do kancelarii w celu wykonania określonej czynności u notariusza. To duże uproszczenie dla klientów, umożliwiające szybciej załatwić pewne sprawy. Tym bardziej, że dokumenty do kancelarii można złożyć przed ustalonym terminem dokonania konkretnej czynności. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dostarczyć odpis potrzebnych papierów. Można to zrobić mailowo albo osobiście. Jedynie przy podpisaniu aktu trzeba przedłożyć pierwowzór.